Hakkımızda:
ESKADER (Edebiyat, Sanat, Kültür Araştırmaları Derneği)

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER), 4 Mart 2008 tarihinde; Türk edebiyatını, dilini, sanatını, kültürünü araştırmak ve bu konuda yapılacak çalışmaları teşvik edip köklü medeniyetimizi geleceğe taşımak gayesi ile kuruldu.

ESKADER, mütevazı imkânlarla ve samimi duygularla kültür ve sanata kucak açan bir dernek.

Hayalleri büyük, idealleri de…

15 yıldır; değerli üyeleriyle, sanatsever dostlarıyla bu kutlu yürüyüşüne devam ediyor ve kucaklayıcı, birleştirici bir anlayışla hizmet vermeyi sürdürüyor.

“Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel…”

Eskaderliler olarak selâmı, vefayı, sadakati, gayreti, aşkı ve muhabbeti yeniden anlamak ve yaymak istiyoruz.

Derdimiz var…

Kültür, sanat ve edebiyat kaygısı taşıyoruz…

“Sevgilisi ateşlere tutsak olanın boğazından kevser suyu geçmez” demişti Şeyh Gâlib. Bunca gürültü arasında tutsak olan güzelin derdine düştük ve artık derdi derman eyledik.

Bin yıldır bu topraklarda iyiliğin, merhametin ve güzelliğin nöbetini tutuyoruz.

Bin yıldır bu topraklarda sözü sultan eyledik.

Biz sönmüş yanardağ değiliz. Dünyaya söyleyecek sözümüz bitmedi daha.

Sanatla yere düştük yine onunla doğrulacağız. Tıpkı kuğunun ihtişamla silkinip sudan çıkışı gibi…

Yaşadığı toprağın kokusunu alan, imanının izzetini taşıyan; geçmişi, hâli ve geleceği bir aynada gören sanatkârlarımıza söz verme vaktidir.

İçi çölleşen insanlığın bugün daha çok diriltici bir soluğa, üstün bir idrak ve ruh yüceliğine ihtiyacı var.

O yüzden tarih bir kez daha omuzlarımıza yükleniyor.

“Rabbim! Benim göğsümü aç. İşimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü anlasınlar.” Taha suresi

Bize güzel kapılar açan, bizi hayırlı çalışmalarda istihdam eden Rabbimize şükrediyoruz.

Saygıyla, sevgiyle, muhabbetle efendim…


İletişim: 

eskader2022@gmail.com