DİKEN-2

Hata ve yanlışlarımız azken, günahlarımız küçükken bunları telâfi etme yoluna gidersek fazla zorlanmayız; fakat yanlışta, hata ve günahta ısrarcı olup telâfisini ve tövbesini geciktirirsek buna zaman ve fırsat bulamayabiliriz. Dikenleri güçlendirmek yerine iyiliklerimizi güçlendirmeliyiz.

DOSTANE

Güneşin batışı bana her zaman sükûnet verir. Doğuşun hayata can katan güzelliği kadar, batışa da ihtiyaç var. Gündüz yorulan insanlar akşam köşesine çekilir. Sakin sakin süzülürken güneş, en can alıcı renge bürünür aleve eş. Ateş kırmızısı ve sükûnet, zıtlığın içindeki ahenk…