DİKEN-2

Hata ve yanlışlarımız azken, günahlarımız küçükken bunları telâfi etme yoluna gidersek fazla zorlanmayız; fakat yanlışta, hata ve günahta ısrarcı olup telâfisini ve tövbesini geciktirirsek buna zaman ve fırsat bulamayabiliriz. Dikenleri güçlendirmek yerine iyiliklerimizi güçlendirmeliyiz.