DİVANU LUGATİ’T-TÜRK’ÜN ROMANI: BİR KİTABA TUTULDUM

Feyzi Ersoy, “Bir Kitaba Tutuldum” romanını kurgularken Divanu Lugati’t-Türk’ü merkeze alarak okurunu Türkçe üzerine bilgilendirmeyi, Divanu Lugati’t-Türk’ün önemini ve değerini gelecek kuşaklara hatırlatmayı, eserin içinde yer alan kültürel birikimi genç kuşakların bilincine yüklemeyi hedeflemiş olmalı.